Noen tanker om konserter og hørselskader

Leder for HLF Telemark Jan Crowo, påpekte i 2009 at antall hørselhemmede i Norge kan overstige 1 million i 2020. Det er spesiellt langvarig og intens bruk av mp3-spillere som er et problem. Høyt på listen til Lifemojo finner vi kontinuerlig eksponering for høy lyd, enten ved bruk av maskiner eller på konserter. På alle norske arbeidsplasser gjelder arbeidstilsynets lover om støynivåer og bruk av hørselsvern. WHO mener at musikken på en konsert ikke bør overgå 100 dB. 85 desibel er grensen for hva øret vårt tåler over lengre tid. 8 timer eksponering for 85 dB er like skadelig som 4 timer ved 88 dB, 1 time på 94 dB og 15 minutter på 100 deciBel.

I arbeidslivet har du krav på hørselsvern ved 85 dB. En arbeidsplass som ser ut til glatt å hoppe over disse reglene er klubber og konsertarenaer. Tenkt deg følgede scenario; at man ved 2020 ser at 500.000 nordmenn har hørselskader som virker hemmende i hverdagen. En del får riktignok hjelp med øresus, men man hører ikke svake lyder. Så begynner man å tenke “pokker, det var synd. Vi må vel gjøre noe for å begrense fremtidige skader.”. Akkurat som med røyking vil man da kunne vurdere både informasjon/kampanjevirksomhet og lovendringer. Jeg har tenkt litt på et framtidsscenario med løsninger relatert til konserter og klubber, og blir ikke forbauset om de en dag taes i bruk.

  • Påbudt med synlig deciBel-måler på veggen. Angir nivå og mulig skadevirkning.
  • Krav til at ørepropper skal selges til makspris eller være gratis.
  • Ulovlig å spille over et visst nivå, f.eks 102 dB. Allerede innført i flere land.
  • Bruk av elektronisk limiter kan bli et krav. I følge denne diskusjonen ryktes det at en ny lov om støynivåer på vei. I tråden finnes anvarlige lydteknikere som jeg tror vi vil se flere av.
støynivå på konserter deles inin i soner for å begrense hørselskader.

Sonene deles gjerne inn med flagg på sidene og hvit "fotballmerking" på bakken. Her er det lett for publikum å vurdere risiko ved støyskader. Flaggene kan være elektroniske målere som viser reell dB-nivå i sanntid.

I tillegg har jeg en idé til en soneinndeling på konsertarenaer, hvor man markerer området i oppmerkede soner, slik at de som ikke ønsker å risikere hørselstap kan stille seg bak bestemte merker. Det kan være vanskelig å begrense nivået helt fremme ved høyttalerne, men en merking vil i alle fall gjøre folk oppmerksomme på skadevirkningene.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s